Alternativa behandlingar mot cancer

Många efterfrågar alternativa behandlingar mot cancer, men att slopa den traditionella
behandlingen är inget bra alternativ.
De behandlingar som idag finns mot cancer och som är vetenskapligt säkerställda är bland annat
kirurgi, strålbehandling och kemoterapi.
Att tro att man ska bli frisk från cancer genom kosten, kosttillskott och liknande är tyvärr en utopi.
Alternativa metoder kan användas för att lindra biverkningarna av t ex cytostatika, men inte för att
bota själva cancern.